Nyhetsarkiv

Agrotec utför ombyggnad av väg 15365 Rotenberg-Gladhem

Under december 2009 påbörjades ombyggnad av väg 15365 Rotenberg-Gladhem.
Vägombyggnaden innebär att vägen till viss del får ny sträckning men omfattar även breddningar, siktförbättringar samt ny ytbeläggning på befintlig väg. Projektet beräknas färdigställas under juni 2010

Kommentering har avslutats.